✉ kontakt@vsklep.com +48 530 446 553 w godz. 10:00-16:00
Wyszukiwarka
Twój koszyk
jest pusty

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Kowalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Kowalik Piotr, Ostojów 224a, 26-130 Suchedniów, numer NIP: 663 162 71 77, REGON: 291180137, tel. (+48) 530 446 553, kontakt@vsklep.com;

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili); 

 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne w postaci dysków wirtualnych lub usługi umożliwiające zarządzanie projektami; Administrator korzysta wyłącznie z renomowanych podmiotów należących do programu Privacy Shield, które zapewniają zgodność swojego działania z RODO;

 5. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, Administrator przechowuje do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
  f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 7. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej można skierować do Administratora żądanie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania będą Państwo mogli otrzymywać informacji handlowej od Administratora.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Szczegóły w regulaminie. Zamknij ❌