✉ kontakt@vsklep.com +48 530 446 553 w godz. 10:00-16:00
Wyszukiwarka
Twój koszyk
jest pusty

Kontakt

PHU Kowalik Piotr 
Ostojów 224a, 26-130 Suchedniów
REGON: 291180137
NIP: 663-162-71-77

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-17:00.

W trosce o sprawną i rzetelną obsługę Państwa zapytań, prosimy o kontakt:
kontakt@vsklep.com lub w godzinach 10:00-16:00 pod nr tel. 530 446 553.

Rachunek bankowy
ALIOR  BANK
88 2490 0005 0000 4530 4792 7168

Formularz kontaktowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Piotr Kowalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Kowalik Piotr, Ostojów 224a, 26-130 Suchedniów, numer NIP: 663 162 71 77, REGON: 291180137, kontakt@vsklep.com.
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi;
4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
5) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres PHU Kowalik Piotr, Ostojów 224a, 26-130 Suchedniów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@vsklep.com;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Szczegóły w regulaminie. Zamknij ❌